Kuvöz Cihazlarının Periyodik Bakımları Nedir?

Kuvöz Cihazlarının Periyodik Bakımları Kullanıcı Bakımları ve Servis Bakımları Olmak üzere ikiye ayrılır.

Kullanıcı Bakımları

Kuvöz cihazları, kullanıcılar tarafından sadece iç ve dış temizliği uygun dezenfekte maddeler kullanılarak yapılır. Bunun dışında kullanıcılar tarafından nemlendirme ünitesine su takviyesi yapılmaktan ve su haznesine sterilizasyonu sağlamak amacıyla kireç taşı diye adlandırılan tabletler konulmaktadır.

Bu işlemler dışında kullanıcılar, cihaza gerekli parametreleri girmekte, yeni doğanı kuvöze koymadan önce hasta bölmesini gerekli ısıya getirmekte, hekimin istediği nem ortamını ve gerekli hava girişini ayarlamakta ve nihayetinde bebeği kuvöze yerleştirerek vücut ısısını kontrol eden sondayı, vücut fonksiyonlarını ölçen ve kaydeden sensörleri bebeğin vücuduna yerleştirmektedir. Bunun dışında cihazın elektronik ve mekanik bakımı ve kalibrasyonuyla ilgili işlem yapmamaktadır.

Servis Bakımları

Kuvöz cihazlarının bakımını yapan teknik personel, servis el kitabına göre bakım aşamalarını uygulamaktadır. Bilinmesi ve yapılması gereken işlemler bu aşamada devreye girmektedir:

 •  Servis bakım kitabı okunmalıdır.
 •  Bakımı yapılacak cihaza ait önceki bakım raporları gözden geçirilmelidir.
 •  Bakımı yapılacak kuvözün bulunduğu ortama girmeden önce gerekli dezenfekte koşulları yerine getirilmelidir.
 •  Bazı durumlarda bakımı yapılacak kuvözün bulunduğu ortamda birden çok kuvöz hatta kuvöz içinde hasta bulunabilir. Bu gibi durumda gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Yeni doğanın etkileneceği düşünülen işlemler için kurum yetkilisine bilgi verilerek uygun ortamın sağlanması talep edilmelidir.
 •  Çalışma esnasında gerekli sessizliğe uyulmalıdır. Ortamda, varsa hasta yakınları ile iyi dilekler dışında iletişim kurulmamalıdır. İşlem uzun sürecekse çalışma ortamında herhangi bir şey yenmeyip içilmemelidir. Bu gibi ihtiyaçlar uygun koşullar sağlanıp bina dışında ya da kafeteryada giderilmelidir.
 •  Bakımı yapılacak cihazın yaşam destek cihazı olduğu unutulmadan bakımı yapılıp arıza mümkün olan en kısa sürede giderilmeye çalışılmalıdır.
 •  Kuvöz cihazının bulunduğu ortam koşulları gazölçer, nemölçer, ışıkölçer, ısıölçer, gürültü ölçer cihazlarla kontrol edilmelidir.
 •  Kuvöz cihazının aparatları elle ve gözle fiziki muayenesi yapılmalıdır.
 •  Bağlantı hortumları, kabloları elle ve gözle fiziki olarak kontrol edilmelidir.
 •  Aparatlar ve bağlantı elemanları kontrol sonucunda tespit edilen hatalar düzeltilerek bu konuda kullanıcılara gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Sık Sık Karşılaşacağınız Durumlar

Yıpranmış, özelliğini yitirmiş ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar görmüş elemanların uygun olmayan malzeme ve teknikle tamiratının yapıldığı görülecektir. Bu gibi müdahalelerin cihazın ömrünü kısaltacağı, hatta fonksiyonlarını yitirerek fayda yerine zarar vereceği konusunda kullanıcılar uyarılmalıdır.

 • Kuvöz cihazının fonksiyonları gerekli ölçü aletleri ile test edilmelidir. Kuvöz cihazına entegre ölçüm aletlerinin ve sensörlerinin eldeki kalibrasyonu yapılmış ölçü aletleriyle senkronisazyonu sağlanmalıdır.
 •  Arızalı birim, orijinal parça kullanılarak değiştirilmelidir. Arızalı olmayan ancak yakın zamanda arıza çıkarması olası birimleri de gerekli açıklamayı kullanıcılara yaparak değiştirilmelidir.
 •  Değişimi yapılacak birim önce elle ve gözle fiziki muayeneden geçirdikten sonra fonksiyon testinden geçirilmelidir.
 •  Teknik servis tutanağı doldurulmalıdır. Gerekli onaylar alınıp sözlü olarak da kullanıcılara yapılan bakımla ilgili açıklamalarda bulunulmalıdır.
 •  Bakımı yapılan kuvözün bulunduğu ortam geride atık malzeme ve takım bırakılmadan temiz ve tertipli bir şekilde terk edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir