Acil Servis Ve Hasta Nakil Araçları

Acil Servis Hizmeti Acil servis hizmeti;

Sağlığı herhangi bir nedenle bozulmuş bir kişinin, o andaki sağlık durumunun daha da kötüleşmesini engelleyecek önlemlerin alınması ile hastayı uygun bir sağlık kuruluşuna göndermeyi de kapsayan, hekimin kontrolünde yardımcı sağlık personelince de uygulanan ve çalışma koşullarında da kendine özgü farklılıkları ve sorunları olan bir sağlık hizmetidir.

Acil servis hekimi, bazen tanıya yönelik yeterli öykü, laboratuvar, röntgen tetkiki ve konsültasyonlar olmadan hastasına derhâl tedaviye başlamak durumunda kalabilir. Genellikle hastalar, acil servis, akut hastalık veya yaralanma sonucu gelirler ki bu da acil ve hızlı bir müdahaleyi ve tedaviyi gerektirir.

Acil servis hekimi paramedik, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen ve diğer branşlardan hekimler ile yakın ilişki içinde çalışmak durumundadır. Ne zaman, hangi türde ve kaç hastanın geleceğinin bilinmediği stresli bir ortamda acil servis hekiminin, diğer acil çalışanları ile uyum içinde olması gerekmektedir. Yaşam destek ve tedavi cihazlarının teknik servis ve destek hizmetlerini sağlayacak bir teknik elemanın, hastaya ilk müdahalenin gerçekleştirildiği acil servis hizmetini tüm yönleriyle tanıyabilmek için öncelikle temel tanımları kavraması gereklidir.

Acil Tıp

Acil servislerin çıkış noktası, acil tıp hizmetleridir. Acil tıp, sağlık sorunlarında hastaların daha fazla zarar görmesini veya ölümü engellemek için gerekli olan hızlı müdahale ve hızlı karar vermeyi içeren bir bilimdir. Acil tıp, sürekli ve hastanın talebine göre devam eden bir bakımdır. Ġlk değerlendirme, stabilizasyon, tanı ve tedavi süreçlerinin zamana karĢı uygulandığı ve hasta popülasyonu nitelik ya da nicelik olarak sınırlandırılamayan, epizodik, ayrımsız fiziksel ve davranışsal durumlar ile başvuran tüm hastaların değerlendirildiği bir tıp alanıdır.

Dünyada Acil Tıp Sistemleri

  • Anglo-Amerikan Modeli
  • Franko-German modeli

Anglo-Amerikan modeli

Dünyada yeni açılan birçok acil tıp sistemi Anglo-Amerikan modelini benimsemektedir. Bu modelde hastalar daha yüksek kalitede bakım alabilmeleri için hastanelere taşınır.

Hekim olmayan personel, örneğin ambulans ve acil bakım teknisyenleri (paramedikler), sahada acil tıp hizmetini başlatırlar kritik hastaları veya yaralıları hastanelerdeki acil servislere taşırlar. Acil servislerde acil hekimleri ileri bakımı verirler. Bu modelde acil serviste bu konuda özel ve ayrı bir eğitim almış acil tıp uzmanları çalışır ya da diğer hekimler acil tıp uzmanlarının üst denetçiliğinde çalışır.

Franko-German modeli

Birçok Avrupa ülkesi Franco-German modeline adapte oldular. Bu modelde hastane, hastaya getirilir ve yüksek bakım sağlamak için acil doktorları ve teknoloji sahaya taşınır.

Bu modelde, acil doktorları (sıklıkla anestezistler) hastane öncesinde acil bakım hizmetini üstlenirler (genellikle resusitasyon ve ağrı kontrolü). Hastalar, doğrudan sahadan yataklı servislere yatırılır. Acil tıp ayrı bir dal değildir ve acil servis hizmeti anestezistlerin kontrolü altındadır. Franko-German modeli Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Litvanya, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovenya, İsveç ve İsviçre’de yaygındır. Ülkemiz, acil tıp sistemleri açısından gelişmekte olan sistemlerin kullanıldığı ülkeler arasındadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir