Acil Sağlık Hizmeti Birimleri

Temel hizmet, Destek hizmet birimlerinden oluşur. Faaliyet gösteren bütün acil sağlık hizmet birimleri ve hizmetle ilgili diğer birimler, sundukları hizmet açısından ilgili üst birimlere karşı sorumludur. Teknik servis elemanı olarak sağlık destek ekiplerinin iş paylaşımı ve görev dağılımlarını bilmeniz gereklidir.

Temel Hizmet Birimleri

Acil sağlık hizmetlerinde yer alan temel hizmet birimleri şunlardır: Komuta kontrol merkezi Merkez, ilgili üst birimine bağlı olarak aşağıdaki görevleri yapar:

 • Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda şube müdürlüğüne teknik destek sağlamak
 • Merkeze ulaşan acil yardım çağrılarını değerlendirmek
 • Çağrılara göre verilmesi gereken hizmeti belirleyerek kiĢiyi veya hizmet birimini yönlendirmek
 • Hizmetin verilmesi sırasında, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında iĢ birliğini sağlamak
 • Hizmet sunan kuruluşlarının kapasitelerine yönelik bilgileri güncel olarak tutmak
 • Hizmet ile ilgili kayıtları tutmak ve tutulan kayıtlar üzerinden hizmet istatistiklerini çıkarmak  İlgili üst birimlerce verilen diğer görevleri yapmak

İstasyonlar

İstasyonlar, acil sağlık hizmeti sunmak ve tıbbi müdahalede bulunmak amacıyla kurulan birimlerdir. Kara yolları üzerinde de istasyonlar bulunur. İstasyonlarda acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş sağlık ekibi ile tıbbi donanımlı ambulanslar görev yapar.

İstasyonda ambulans ve ambulansta görev yapan ekibe lojistik destek sağlamak amacıyla en az iki oda, tuvalet, banyo, oturma ve dinlenme yerleri, malzeme deposu, ambulans garajı ile telefon, sabit telsiz ve gereken diğer malzeme bulunur.

İstasyonun görevleri şunlardır:

 • Merkezin yaptığı yönlendirmelere göre vermesi gereken hizmeti, üst birimce belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek
 • İstasyona doğrudan yapılan çağrıları merkezin değerlendirmesine sunarak verilecek talimata göre davranmak
 • Hizmet ile ilgili kayıtları tutmak
 • Hizmet için gerekli bütün araç, gereç ve taĢıtları kullanıma hazır bulundurmak, gerekli bakım onarım ihtiyacını anında merkeze bildirmek
 • Merkezin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir