Acil Sağlık Hizmeti Birimleri

Temel hizmet, Destek hizmet birimlerinden oluşur. Faaliyet gösteren bütün acil sağlık hizmet birimleri ve hizmetle ilgili…

Sağlık Kurumlarında Kullanılan Tanımlar

Acil servis hizmetinde çalışanların kullandıkları tanımlamaları bilmek, onlarla kurulacak diyolaglarda anlaşabilmenize yardımcı olacaktır. Merkez: Acil çağrıların…